HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

There are no translations available.

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

“งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กำหนดส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย

กำหนดส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มคลิกที่นี่

ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ

โทรศัพท์ 02-716-6556, 02-716-6961/ 081-985-2699/ 089-257-2880

E mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

joomla template