HOT NEWS

PDFPrintE-mail

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

There are no translations available.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์และประเมินโครงการแบบออนไลน์ รวมถึงการแจ้งผล การติดตามโครงการและแจ้งเตือนนักวิจัย ด้วย

joomla template