HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

There are no translations available.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2562

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.psaku.org

www.facebook.com/pol.sci.assoc.ku

joomla template