HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน"

There are no translations available.

ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://neunic2019.neu.ac.th

joomla template