HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ต้อนรับคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

There are no translations available.

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คกส.) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในด้านการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คูปพิทยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่อง มือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติต้อนรับ ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template