HOT NEWS

PDFPrintE-mail

จัดอบรม"จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์"

There are no translations available.

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอบรม"จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์"

โดยมี รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดงาน

และ ผศ. ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร

ณ C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template