HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R"

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนภายใน 25 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่

http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template