HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

ภายใต้แนวคิด "ภูษาอาเซียน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์"

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สามารถส่งผลงานมาที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://wacc.wu.ac.th

หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศํพท์ 075 672508-10 หรือ 080-145-1064

joomla template