HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ THAI loT International Conference ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ THAI loT International Conference ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA)อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เปิดรับบทความวิชาการ/วิจัย ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tiicthailand.com/

joomla template