HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"

วช. ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"

(A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion)

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าประชม และไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2H5Uubp

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศ. ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template