HOT NEWS

PDFPrintE-mail

การชี้แจ้งแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณ 2564-2565

There are no translations available.

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมการชี้แจ้งแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณ

โครงการวิจัย ประจำปี 2564-2565 งานวิจัยจะเป็นอย่างไร? เมื่อกระทรวงเปลี่ยน หน่วยงานพิจารณาทุนเปลี่ยน

ระบบที่ใช้ในการยื่นเสนอขอรับทุนเปลี่ยน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และมี รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล เป็นผู้บรรยาย

ณ ห้องประชุมสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 ชั้น 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template