HOT NEWS

PDFPrintE-mail

บรรยายพิเศษ "ทำวิจัยในบริบท มทส. อย่างไร? ให้ได้งานวิจัยคุณภาพสูง"

There are no translations available.

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ

"ทำวิจัยในบริบท มทส. อย่างไร? ให้ได้งานวิจัยคุณภาพสูง" บรรยายโดย

ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

และ ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โดยมี รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวิจยพัฒน์ 1 อาคารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template