HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

There are no translations available.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

ลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference

joomla template