HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2563

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน

(NRCT-CASS) ประจำปี 2563

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ

กองการต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0-2579-2690 และ 0-2561-2445 ต่อ 203

joomla template