HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษย์ชาติโดยนวัตกรรมสังคม"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562

หัวข้อ "Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษย์ชาติโดยนวัตกรรมสังคม"

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://conference.sct.ac.th

>>ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2563

joomla template