HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน "วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

There are no translations available.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน "วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และธันวาคม)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทรศัพท์ 031-341549, 098-2699225 (ในเวลาทำการ)

joomla template