HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Sceience Innovation for Sustainable Development: JSISD)

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Journal of Sceience Innovation for Sustainable Development: JSISD)

จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0-2423-9402-6

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดูระเบียบการเขียนต้นฉบับที่นี่

joomla template