HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์"

รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r1

joomla template