HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ทุนเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

There are no translations available.

ประกาศ

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ.ศ.2562 18 พ.ย.2562

แบบฟอร์ม

- แบบขออนุมัติรับทุนอุดหนุนการเชิญนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (สบวพ.-SRI-01) 18 พ.ย.2562

- แบบข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) (สบวพ.-SRI-02) 18 พ.ย.2562

- แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน INbound) (สบวพ.-SRI-03) 18 พ.ย.2562

joomla template