HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดรับข้อเสนอโครงก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:15

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:14

สวรส. การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

สวรส. การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019: COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ 2564

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:18

วช. การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนา“ไก่พื้นเมือง & ไก่ลูกผสมพื้นเมือง”สู่เชิงพาณิชย์

วช. การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนา“ไก่พื้นเมือง & ไก่ลูกผสมพื้นเมือง”สู่เชิงพาณิชย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:19

วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน

  วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:38

วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

  วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 เงื่อนไขส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:39

ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ บพข.

ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ  บพข.

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ "หน่วยบริหา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:56

วช.การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2

วช.การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหากา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:63

วช. รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021)

วช. รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021)

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program โครงการ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:58

บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบ 2563-2564

บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบ 2563-2564

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:118

ขอเชิญฟังมหกรรมบรรยายทางวิชาการ ออนไลน์ผ่าน ZOOM MEETING

ขอเชิญฟังมหกรรมบรรยายทางวิชาการ ออนไลน์ผ่าน ZOOM MEETING

  มหกรรมทางวิชาการทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้มาก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:95

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:652

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:619

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:780

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ให้กับสถาบันอุ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:866

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 กำหนดจัดงานวันที่ 6 มิถุนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:749

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:995

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี ผศ. ดร.พนมศํกดิ์ มีมนต์ อาจาร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:601

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล พนักงานสายปฏิบัติการวิชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:900

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:904

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม แ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:961

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:733

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:792

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:853

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

  วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:847

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight: Beyond 30 years"

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:13

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL"

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:12

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Exploratory Research Projects ประเทศโรมาเนีย

ทุนวิจัยประเทศโรมาเนีย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Exploratory Research Projects ประเทศโรมาเนีย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:68

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ด้านนิติ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:64

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:63

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:56

ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:55

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:55

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ กระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:100

วช. ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020

วช. ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย (จากเดิม 15 พ.ค. เป็น 5 มิ.ย.63) ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:85

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "โครงการเผ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ"

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "โครงการเผ้าระวังแล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:147

joomla template