HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราบภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราบภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

"วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

>>ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563

ลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://irdmcru.mcru.ac.th

ติดต่อสอบถาม

คุณกานต์สิรี ปานสวัสดิ์

032-720536-543 ต่อ 1079-1084

08-1358-8386

joomla template