HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.psaku.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์

รองผู้จัดการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายฝึกอบรม

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94

joomla template