HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2020 การประกวดแนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2020 การประกวดแนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ภายใต้แนวคิด "Wisdom for Change สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญา"

อบรม "Workshop: Innovation for change เยาวชนผู้นำแนวคิดนวัตกรรมสร้างสัมคม" =>ในวันจันทร์ 20 เมษายน 2563

ร่วมนำเสนอผลงานแนวคิดร้างสรรค์สังคม => ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

http://studentunion.nida.ac.th

https://www.facebook.com/INNObyNIDA

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชนม์ชนิน พานทอง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา

โทร 092-2858565

joomla template