HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และผู้สนใจรับฟังการประชาสัมพันธ์ "โครงการ กิจกรรม และทุนวิจัย ของ บริติซ เคานซิล (British Council)"

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และผู้สนใจรับฟังการประชาสัมพันธ์

"โครงการ กิจกรรม และทุนวิจัย ของ บริติซ เคานซิล (British Council)"

ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

หัวข้อการบรรยาย

1. โครงการทุน Newton Fund

2. โครงการจัดอบรม Researcher Connect 2020

3. การแข่งขัน Famelab ประเทศไทย 2020

4. งานสัมมนา Going Blobal 2020

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https:forms.gle/sizUkAVtpBXwZza46

 

ฝากประชาสัมพันธ์โดย

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.

joomla template