HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ภายใต้หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 3

ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ส่งผลงานและลงทะเบียนได้ที่

https://rinac.msu.ac.th/conference2020

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

joomla template