HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course”

There are no translations available.

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

เข้าร่วมอบรมจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

หัวข้อ “Human Subject Protection Course”

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/37t3hih

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3bvdEFp

จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณดารณี คำสวัสดิ์

โทรศัพท์ 044224757

สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template