HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "การใช้ฟูโดมิกส์เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

There are no translations available.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ภายใต้หัวข้อ "การใช้ฟูโดมิกส์เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

(Short Course in Clinical and Natural Product Metabolomics "Employing Foodomics for Biomedical Science")

ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2563

ณ ห้อง NESP 326 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่: https://bit.ly/30OwAbO

 

joomla template