HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19

There are no translations available.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

20th WPA Congress of Psychiatry

ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563

 

และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ที่

www.wcp-congress.com

joomla template