HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

There are no translations available.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

20th WPA Congress of Psychiatry

ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563

และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กทม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่

www.wcp-congress.com

www.aimhc.dmh.go.th

joomla template