HOT NEWS

PDFPrintE-mail

มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 รุ่น

There are no translations available.

มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

จำนวน 9 รุ่น

1.เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่น 2,3,4

2.เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่น 4,5,6

3.การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่น 6,7,8

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://umdc.tsu.ac.th

joomla template