HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563

ขยายเวลารับบทความ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์

http://graduate.uru.ac.th/gnru2020.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรติตถ์

055-411096 ต่อ 1648, 1649

089-9617456, 089-9617457

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template