HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Exploratory Research Projects ประเทศโรมาเนีย

ทุนวิจัยประเทศโรมาเนีย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Exploratory Research Projects

ประเทศโรมาเนีย

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie

joomla template