HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญชวนท่าน...ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สพฉ. สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้แผนงานวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)"

ขอเชิญชวนท่าน...ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สพฉ.

สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้แผนงานวิจัย

"การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่

(EMS new normal)"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://forms.gle/r5fuvaCzUL7LYXFY8

จัดโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

joomla template