HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ZOOM เพื่อร่วมพิจารณาเลือกหัวข้อทุน สำนักงาน กกพ. "วิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4)"

There are no translations available.

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ZOOM เพื่อร่วมพิจารณาเลือกหัวข้อทุน สำนักงาน กกพ.

"วิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ

กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4)"

ลงทะเบียนเข้าประชุม https://bit.ly/3edwDEn

ดูรายละเอียดและแบบฟอร์ม https://bit.ly/2AQjJPi

joomla template