HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราช

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 - 19.00 น.

ณ ห้องประชุมวิจยพัฒน์ 1 อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงทะเบียนออนไลน์ http://1ab.in/cBy

 

joomla template