HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

โดย อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม Monopoly อาคารศูนย์เครื่องมือ 1 SEDA

ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/3a4UJ45

 

joomla template