HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563

There are no translations available.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6"

ประจำปี 2563

(RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

จากเดิม 30-31 กรกฎาคม 2563 เลื่อนมาเป็นวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ดูรายละเอียด https://il.mahidol.ac.th/sotl6

สอบถามเพิ่มเติม 02-441-9729, 02-441-9734, 086-320-5925

joomla template