HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเผยแพร่ลงวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเผยแพร่ลงวารสาร

ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://ajodl.oum.edu.my/

joomla template