HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterization

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterization

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ลงทะเบียนออนไลน์ https://n9.cl/lx7s7

joomla template