HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2021"

วช.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2021"

ดาวโหลดเอกสารและดูรายละเอียด

http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

สมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

joomla template