HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement"

There are no translations available.

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5

ภายใต้หัวข้อ "พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement"

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ส่งบทความและดูรายละเอียด

http://nac2021.bru.ac.th

joomla template