HOT NEWS

PDFPrintE-mail

คณะผู้บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

There are no translations available.

คณะผู้บริหารสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
วันที่ 21 ก.ค. 54 เวลา 10.00-16.30
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย และสถานวิจัย

joomla template