HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7


โดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 7 (ปี 2555)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา เจริญสุข
ผ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4756 โทรสาร 0-4422-4750
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template