HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การบันทึกภาพวีดีโอ Success Case โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

การบันทึกภาพวีดีโอ Success Case โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย

joomla template