HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Windows8

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Windows8 
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template