HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

There are no translations available.

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template