HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template