HOT NEWS

SUT News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 18
2 ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นด้านการวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 Administrator 80
3 ขอเชิญอบรมโครงการ "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17 Administrator 592
4 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17 Administrator 902
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Administrator 220
6 ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทส.คว้ารางวัล Best Presentation Administrator 56
7 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา ขำคม Administrator 93
8 สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ Administrator 98
9 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ Administrator 64
10 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Administrator 134
11 อาจารย์มทส.ได้รับทุนวิจัย Rainforest Trust Administrator 81
12 นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ Administrator 108
13 อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award Administrator 112
14 วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี Administrator 110
15 ใช้คลื่นวิทยุติดตาม "งูจงอาง" พิทักษ์พญาอสรพิษไม่ให้สูญพันธุ์ Administrator 168
16 นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award Administrator 366
17 อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ. Administrator 335
18 วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS Administrator 564
19 co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships Administrator 447
20 งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal Administrator 510
joomla template