HOT NEWS

SUT News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อววน.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563 Administrator 103
2 วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) Administrator 143
3 ขอแสดงความยินดีกับ คุณดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" Administrator 85
4 สกสว.เปิดรับข้อเสนอโครงการ Globla Partnership Administrator 105
5 ประกาศส่งข้อเสนอโครงการแผนงานสำคัญ (Flagship) 2563 Administrator 209
6 เปิดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจภาร ตามมาตร 97(4) การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับ การพลิกโฉม (Disruptive Technology) Administrator 96
7 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับรางวัล Best Poster Awards (EC/IRB Profile) ในงาน FERCAP International Conference 2019 Administrator 179
8 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ Administrator 96
9 การเสนอขอรับงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Administrator 743
10 มทส.คว้ารางวัล Silver Award รับถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท Administrator 499
11 ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข Administrator 715
12 แบบฟอร์มการจัดทำ Concept Proposal ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 4079
13 มทส.คว้ารางวัล Platinum Award 2 ปีซ้อน รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท Administrator 843
14 แถลงข่าวงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Administrator 854
15 ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทส.คว้ารางวัล Best Presentation Administrator 981
16 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา ขำคม Administrator 807
17 สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ Administrator 1198
18 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ Administrator 828
19 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Administrator 1079
20 อาจารย์มทส.ได้รับทุนวิจัย Rainforest Trust Administrator 843
joomla template