HOT NEWS

SUT News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) jirapha 16
2 วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 jirapha 15
3 สวรส. การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 19
4 วช. การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนา“ไก่พื้นเมือง & ไก่ลูกผสมพื้นเมือง”สู่เชิงพาณิชย์ jirapha 20
5 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 jirapha 39
6 วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 jirapha 41
7 ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 jirapha 19
8 ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ บพข. jirapha 57
9 วช.การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2 jirapha 66
10 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบ 2563 [วช.] jirapha 46

Page 1 of 31

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template