HOT NEWS

SUT News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 jirapha 30
2 วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) jirapha 38
3 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย "แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 77
4 ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.] jirapha 73
5 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers" jirapha 88
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย jirapha 62
7 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action jirapha 160
8 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา jirapha 101
9 วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา "ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง" สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบ 2563 jirapha 72
10 สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 190

Page 1 of 33

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template