HOT NEWS

SUT News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) jirapha 16
2 วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 jirapha 15
3 สวรส. การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 19
4 วช. การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนา“ไก่พื้นเมือง & ไก่ลูกผสมพื้นเมือง”สู่เชิงพาณิชย์ jirapha 20
5 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 jirapha 39
6 วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 jirapha 41
7 ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 jirapha 19
8 ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ บพข. jirapha 57
9 วช.การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2 jirapha 67
10 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบ 2563 [วช.] jirapha 47
11 วช. รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) jirapha 59
12 ขอเชิญร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนงานวิจัย "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่" jirapha 72
13 บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบ 2563-2564 jirapha 118
14 ขอเชิญฟังมหกรรมบรรยายทางวิชาการ ออนไลน์ผ่าน ZOOM MEETING jirapha 95
15 สวก.ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 498
16 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ “เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting jirapha 219
17 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย บพท. ผ่าน Zoom Meeting jirapha 86
18 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 jirapha 71
19 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 jirapha 76
20 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 jirapha 57

หน้า 1 จาก 16

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template