HOT NEWS

SUT News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สบวพ.แจ้งข้อมูลการติดต่อประสานงานในการให้บริการ ช่วงปิดทำการชั่วคราว Administrator 7
2 สบวพ.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative). Administrator 15
3 (New) บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 30
4 แจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS Administrator 45
5 [ยกเลิกฉบับนี้]บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2563 "แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: loT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง" Administrator 40
6 เชิญชวนนักวิจัย ทำวิจัยสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ Prof. Dr.James R. Ketudat-Cairns Administrator 27
7 ขอเชิญ นักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" IAD Award Administrator 33
8 บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) Administrator 71
9 ขอเลื่อนการอบรมจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course” โดยไม่มีกำหนด Administrator 42
10 วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) Administrator 71
11 ขอเชิญรับฟังบรรยายหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคตและแนะนำการใช้โปรแกรม Orbit Intelligence Administrator 83
12 สวก. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร (ระบบ TARR) "คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย" Administrator 113
13 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Research Forum มทส.กับการวิจัยด้านสมุนไพร เพื่อร่วมระดมความคิด" Administrator 200
14 อววน.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563 Administrator 295
15 วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) Administrator 320
16 ขอแสดงความยินดีกับ คุณดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" Administrator 199
17 สกสว.เปิดรับข้อเสนอโครงการ Globla Partnership Administrator 201
18 ประกาศส่งข้อเสนอโครงการแผนงานสำคัญ (Flagship) 2563 Administrator 368
19 เปิดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจภาร ตามมาตร 97(4) การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับ การพลิกโฉม (Disruptive Technology) Administrator 191
20 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับรางวัล Best Poster Awards (EC/IRB Profile) ในงาน FERCAP International Conference 2019 Administrator 341

หน้า 1 จาก 14

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template